VIII-2 RAPORTY ESPI

ESPI 5/2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Temat: Raport po premierze pełnej wersji gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 4/2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Temat: Ustalenie daty premiery pełnej wersji gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 3/2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
TREŚĆ DO POBRANIA | LISTA AKCJONARIUSZY

ESPI 2/2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, tj. na ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.
TREŚĆ OGŁOSZENIA | PROJEKT UCHWAŁY | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | KLAUZULA RODO | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

ESPI 1/2023
Data sporządzenia: 2023-05-05
Temat: Podpisanie umowy na udzielenie licencji na stworzenie gry
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 6/2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Temat: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 5/2022
Data sporządzenia: 2022-07-14
Temat: Ogłoszenie premiery gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 4/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
TREŚĆ DO POBRANIA

ESPI 3/2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Temat: RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2022 r.
TREŚĆ DO POBRANIA | WYKAZ AKCJONARIUSZY

ESPI 2/2022
Data sporządzenia: 2022-05-04
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 maja 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.
TREŚĆ OGŁOSZENIA | PROJEKT UCHWAŁY | WZÓR PEŁNOMOCNICTWA | KLAUZULA RODO

RB ESPI 1/2022
Data sporządzenia: 2022-03-14
Temat: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter z Daedalic Entertainment
TREŚĆ DO POBRANIA

RB ESPI 1/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Temat: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
TREŚĆ DO POBRANIA