VIII-2 RAPORTY ESPI

ESPI 6/2022
Data sporządzenia: 2022-10-03
Temat: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gr pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
Link:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201655&title=Popremierowy+raport+sprzeda%C5%BCowy+dotycz%C4%85cy+gr+pt.+Destroyer%3A+The+U-Boat+Hunter

ESPI 5/2022
Data sporządzenia: 2022-07-14
Temat: Ogłoszenie premiery gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter
Link:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199707&title=Og%C5%82oszenie+premiery+gry+pt.+Destroyer%3A+The+U-Boat+Hunter

ESPI 4/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
Link:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=198210&title=Informacja+w+zakresie+zawartych+um%C3%B3w+typu+lock-up

ESPI 3/2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Temat: RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2022 r.
Link:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197895&title=Lista+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym%0AZgromadzeniu+w+dniu+31+maja+2022+r.

RB ESPI 1/2022
Data sporządzenia: 2022-03-14
Temat: Podpisanie umowy wydawniczej dla gry pt. Destroyer: The U-Boat Hunter z Daedalic Entertainment
LINK:
https://drive.google.com/file/d/1K7L5VIYbc0Sk-SbXicYxJjsJ6VCj3GVL/view?usp=sharing

RB ESPI 1/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02:
https://drive.google.com/file/d/1XxQNGUHYuQCkH-_sMfhNIg0HlWiCxF3t/view?usp=sharing