III AKCJONARIAT

700.000 akcji na okaziciela serii A:
PlayWay S.A. od 000001 do 700000
Krzysztof Czerwieniec  od 700001 do 735000
Tomasz Chudy od 735001 do 770000
 

230.000 akcji na okaziciela serii B:
Bartosz Pluta od 160001 do 230000
Jakub Trzebiński od 140001 do 160000
Jerzy Klimowicz od  od 70001 do 140000
Artur Salwarowski od 000001 do 70000

150.000 akcji na okaziciela serii C:
Inwestorzy

160.000 akcji na okaziciela serii D:
Inwestorzy