I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Iron Wolf Studio S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo oraz gier planszowych. Spółka została założona w lutym 2017 r. przez niewielki zespół designerski, a skupia wokół siebie oddanych i kreatywnych członków zespołów, budowanych wokół założycieli Spółki: Bartosza Pluty – Prezesa Zarządu oraz Artura Salwarowskiego – Wiceprezesa Zarządu. Założycielem oraz pierwszym inwestorem Spółki, który objął całość akcji serii A, była PlayWay S.A. – jedna z największych w Polsce firm tworzących gry wideo na najpopularniejsze platformy sprzedażowe (PC/PS4/Xbox1/iOS/Android).

Dzięki niewątpliwemu sukcesowi gry planszowej U-Boot: The Board Game, która zebrała na Kickstarterze, w pierwszej połowie 2018 r., 686 tys. funtów brytyjskich (ok. 3,2 mln zł po kursie z dnia zakończenia zbiórki, tj. 15 lutego 2018 r.), Spółka mogła poszerzyć działalność o dodatkowe zespoły deweloperskie. We wrześniu 2019 r. Spółka połączyła się z InImages sp. z o.o., przejmując jej własność intelektualną, w tym gry portowane na platformę Nintendo, ale przede wszystkim pozyskując jej dwóch najbardziej doświadczonych członków zespołu, tj. programistę Tomasza Chudego oraz grafika 3D Krzysztofa Czerwieńca. W związku z powyższym Iron Wolf Studio S.A. tworzą weterani game developmentu oraz doświadczeni i ambitni designerzy. Cechą charakterystyczną i główną zaletą Spółki jest specjalizacja w grach z okresu drugiej wojny światowej, a w szczególności szeroko pojętej wojny morskiej.

Działalność gospodarcza Spółki realizowana jest w następujących obszarach:

Gry komputerowe
Iron Wolf Studio S.A. zajmuje się produkcją gier własnych, pełniąc rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do gry. Gry własne Spółki są autorskimi pomysłami Spółki i od początku realizowane są przez Iron Wolf Studio S.A. Na realizację autorskich dzieł Spółka wykorzystuje środki własne, pochodzące ze sprzedaży produktów własnych, a także pozyskanych w ramach emisji akcji.

Gry planszowe
Spółka jest twórcą gry planszowej U-Boot: The Board Game, nad którą prace rozpoczęto jeszcze przed zawiązaniem Spółki Iron Wolf Studio S.A., tj. w czerwcu 2016 r. W pierwszej połowie 2018 r. przedmiotowy projekt zebrał przeszło 3 mln zł na Kickstarterze. Premiera gry miała miejsce w kwietniu 2019 r. i odniosła natychmiastowy sukces w postaci całkowitego wyprzedania pierwszego nakładu oraz otrzymania nagrody Charles S. Roberts’a w kategorii Wargame of the Year (oraz siedmiu innych kategoriach).

Iron Wolf Studio S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 16 grudnia 2021 r.