I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Iron Wolf Studio S.A. zostało założone w lutym 2017 r. przez niewielki zespół designerski, projektujący zarówno gry planszowe, jak i komputerowe. Dzięki niewątpliwemu sukcesowi gry U-BOOT The Board Game, która zebrała na Kickstarterze ponad 3 miliony zł, spółka mogła poszerzyć działalność o dodatkowe zespoły deweloperskie i aktualnie produkuje kilku tytułów równocześnie. 

Iron Wolf Studio skupia wokół siebie oddanych i kreatywnych członków zespołów, budowanych wokół założycieli spółki: Bartosza Pluty – Prezesa Zarządu oraz Artura Salwarowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

We wrześniu 2019 r. Iron Wolf Studio S.A. połączyło się z InImages Sp. z o.o., przejmując jej własność intelektualną, w tym gry portowane na platformę Nintendo, ale przede wszystkim, pozyskując jej dwóch najbardziej doświadczonych członków zespołu – programistę: Tomasza Chudego oraz grafika 3D: Krzysztofa Czerwieńca.

Warto podkreślić, że cały czas powstają nowe preprodukcje Iron Wolf Studio, tworząc dywersyfikację dla gier o tematyce drugowojennej – szerokiej pojętej specjalizacji Spółki.