XIV WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 maja 2022 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.

Pod w/w treścią należy zamieścić do pobrania 5 szt. plików PDF:
Treść ogłoszenia:
https://drive.google.com/file/d/1EL6yhekIUde9yP6onO2-Jed5RByBAKIC/view?usp=sharing

Projekty uchwał:
https://drive.google.com/file/d/16HCfVt-LPpwrky6lSuypmiVBbjWPRksT/view?usp=sharing

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania:
https://drive.google.com/file/d/1fkdwQxGmpSOKZk5v7sg7iMqqW0TM8g5H/view?usp=sharing

Struktura kapitału zakładowego:
https://drive.google.com/file/d/1jYjbT3TxyLf78l8JYN73rpST1Qz675rC/view?usp=sharing

Klauzula RODO:
https://drive.google.com/file/d/1ZpUOi60zms0ngs-Q89hOO6d38GQjKQED/view?usp=sharing