XIV WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.

Treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
Struktura kapitału zakładowego
Klauzula RODO
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok obrotowy