XIV WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd IRON WOLF STUDIO S.A. z siedzibą w Katowicach (40-045), ul. Astrów 10/107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 672179, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 145/2021 z dnia 29.07.2021:
https://drive.google.com/file/d/1Pqyp-UCsOhhd9zUgt4VoFRSnlcgRA324/view?usp=sharing