XIV WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd IRON WOLF STUDIO S.A. z siedzibą w Katowicach (40-045), ul. Astrów 10/107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 672179, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 30.06.2020 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Katowicach (40-045) przy ul. Astrów 10/103.

PORZĄDEK OBRAD:
https://docs.google.com/document/d/1sH4qAfgphXWyz0eHqqbloFO9qqiYDhkU-wIjVG9glVg/edit?usp=sharing

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 109/2020 z dnia 05.06.2020:
https://drive.google.com/file/d/1fSFYyRqz3cq9aVx5dbpxKWDqw_0KKT8v/view?usp=sharing

PROJEKTY UCHWAŁ:
https://drive.google.com/file/d/1YUKcXHiXRhXGJVNKd6xRKjmOwQ1Ov5Fq/view?usp=sharing