XII KALENDARIUM

Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024, zgodnie z którym:
– raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 19 marca 2024 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 13 maja 2024 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2024 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.