XII KALENDARIUM

– Raport roczny za 2022 r. – 20 marca 2023 r.,
– Raport okresowy za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.,
– Raport okresowy za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r.,
– Raport okresowy za III kwartał 2023 r. – 13 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.