II WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
Zarządza sprawami spółki i utrzymuje relacje z inwestorami.
Występuje w roli producenta wszystkich projektów tworzonych przez Iron Wolf Studio S.A.

Artur Salwarowski – Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Kreatywny spółki. Stoi na czele projektów od strony merytorycznej oraz designu.

 

RADA NADZORCZA

Jerzy Klimowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Klimowicz – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Salwarowski – Członek Rady Nadzorczej