XV DANE KONTAKTOWE

Autoryzowany Doradca
Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
Kasztanowa 3a-5,
53-125 Wrocław.
Tel: (+48) 71 307 36 24
Fax: (+48) 71 719 91 55
Email: info@blueoak.pl

Iron Wolf Studio S.A.
Astrów 10/107,
40-045 Katowice,
NIP: 6342893866,
REGON: 367089553,
KRS: 0000672179.
Tel. (+48) 601 567 711
Email: contact@ironwolfstudio.com

Kontakt dla inwestorów: bartosz.pluta@ironwolfstudio.com – Bartosz Pluta (Prezes Zarządu)