V STRUKTURA PRZYCHODÓW

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2019-2020 (w zł) jest następująca:

Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2019-2020 (w zł) jest następująca: