VIII-1 RAPORTY EBI

Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy – raport 2/2024
Data sporządzenia: 19-03-2024
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), w załączeniu do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r. – raport 1/2024
Data sporządzenia: 18-01-2024
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024, zgodnie z którym:
– raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 19 marca 2024 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 13 maja 2024 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2024 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. – raport 8/2023
Data sporządzenia: 13-11-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), w załączeniu do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r. Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 7/2023
Data sporządzenia: 10-08-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka),w załączeniu do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Iron Wolf Studio S.A. Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 6/2023
Data sporządzenia: 27-06-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent), w załączeniu do niniejszego komunikatu, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 27 czerwca 2023 r. (dalej: ZWZ).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio S.A. wraz z projektami uchwał Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 5/2023
Data sporządzenia: 31-05-2023
Zarząd Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, tj. na ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK 1 | ZAŁĄCZNIK 2 | ZAŁĄCZNIK 3 | ZAŁĄCZNIK 4 | ZAŁĄCZNIK 5

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r. Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 4/2023
Data sporządzenia: 12-05-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), w załączeniu do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK

Raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 3/2023
Data sporządzenia: 20-03-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka),w załączeniu do niniejszego komunikatu, przekazuje raport roczny Spółki za 2022 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK | ZAŁĄCZNIK 1 | ZAŁĄCZNIK 2 | ZAŁĄCZNIK 3 | ZAŁĄCZNIK 4 | ZAŁĄCZNIK 5

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 2/2023
Data sporządzenia: 10-03-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., informuje o zmianie daty publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2022. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego przypadał na 14 marca 2023 r., ale w związku ze zmianą nowy termin został określony na 20 marca 2023 r. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych w 2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna (PLA319800019) – raport 1/2023
Data sporządzenia: 30-01-2023
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:
– raport roczny za 2022 r. zostanie opublikowany 14 marca 2023 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 12 maja 2023 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2023 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 13 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Bartosz Pluta – Prezes Zarządu
LINK