XI DOKUMENT INFORMACYJNY

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01 października 2020 r.,
link do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/1uSQnhyEfuz4mqZvEFgbVsq6qErWE1kEw/view?usp=sharing