Raport popremierowy (ESPI)

03.10.2022

Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż gra komputerowa Spółki pt. Destroyer: The U-Boat Hunter w wersji na PC (dalej: Gra) miała swoją premieręw formule Early Access na platformie sprzedażowej Steam (dalej: Steam) w dniu 28 września 2022 r. Do podstawowej Gry został wydany również dodatek pt. Destroyer: The U-Boat Hunter – Supporter Pack (dalej: DLC), który zawiera dodatkowe materiały związane z Grą.

Cena Gry wynosi 29,00 USD, natomiast cena DLC została określona na poziomie 9,99 USD. Emitent pełni rolę twórcy oraz właściciela praw majątkowych do Gry. Wydawcą Gry jest Daedalic Entertainment z siedzibą w Hamburgu. Informacje na temat umowy wydawniczej dla Gry zostały przedstawione w raporcie ESPI Emitenta nr 1/2022 z dnia 14 marca 2022 r. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu całoścowe koszty Gry nie zostały zwrócone, niemniej Spółka kontynuuje prace nad udoskonaleniem Gry oraz wprowadza implementację poprawek do pełnej wersji Gry, której data premiery planowana jest w pierwszym kwartale 2023 r.

Raporty sprzedażowe Emitenta są przedstawiane w ilościach brutto. Zgodnie z polityką platformy STEAM kupujący mogą w ciągu 14 dni odstąpić od zakupu Gry.

Spółka prezentuje następujące dane (według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu):
a) sprzedaż Gry: 6.293 szt.;
b) sprzedaż DLC: 1.836 szt.;
c) ocena graczy Steam: 75% (oparta na 111 recenzjach);
d) wishlista Steam Outstanding: 101.541 szt.;
e) liczba zakupów z wishlist: 3,7%;
f) liczba zwrotów Gry: 8,3% (523 szt.);
g) podział sprzedaży Gry według poszczególnych krajów (w ujęciu ilościowym):
– Stany Zjednoczone: 29%,
– Niemcy: 16%,
– Wielka Brytania: 10%,
– Chiny: 5%,
– Kanada: 4%,
– Francja: 4%,
– Australia: 3%%,
– pozostałe kraje: 21%.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bartosz Pluta
Prezes Zarządu

Źródło:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201655&title=Popremierowy+raport+sprzeda%C5%BCowy+dotycz%C4%85cy+gr+pt.+Destroyer%3A+The+U-Boat+Hunter

Back